Web systém

Inovativní přístup k tvorbě webů, vzniklý prostřednictvím pečlivého vývoje a důkladného testování. Web systém umožňuje zákazníkům vybírat a kombinovat komponenty dle svých potřeb a představ. Díky tomu je vývoj projektů výrazně urychlen a zjednodušen, což vede k efektivnějšímu procesu.

Co bych vyzdvihl:

  • Vytvořeno na WordPressu pro možnost vlastní správy a nezávislost na programátorech.
  • Výsledné dílo je zákazníka, neplatí žádné další poplatky.
  • Bez použití vlastního doprogramování.
  • Průběžné testování chování návštěvníků a přizpůsobování webu výsledkům.
  • Zaškolení zákazníka formou video-návodů.
Tvorba webových stránek na Wordpressu

Úvodní stránky

Úvodní stránky webového systému představují první dojem a navigační centrum webu, které láká návštěvníky k akcím, jako jsou nákupy nebo kontakt, a vysvětluje hodnotu nabízených služeb či produktů.

Nabídkové stránky

Nabídkové stránky podrobně prezentují produkty nebo služby, poskytují informace o funkcích, cenách a možnostech zakoupení. Jejich cílem je oslovit potenciální zákazníky, přesvědčit je o hodnotě nabízeného a vést je k provedení konverze, jako je nákup či rezervace.

Obsahové stránky

Obsahové stránky slouží k poskytování užitečných informací, jako jsou články, návody a detaily o společnosti, aby uživatelé získali potřebné znalosti a informace. Tím přispívají k lepšímu uživatelskému zážitku a budování důvěryhodnosti webu.

Stránky „O nás“

Stránky „O nás“ poskytují uživatelům informace o společnosti, včetně historie, hodnot, mise a týmu. Jejich cílem je přiblížit osobnost a identitu společnosti, budovat důvěru a poskytnout kontext pro další interakce s webem.

Kontaktní stránky

Stránka Kontakty obsahuje informace o tom, jak se spojit se společností, včetně adresy, telefonního čísla, e-mailu a formuláře pro kontakt. Umožňuje uživatelům snadný a rychlý způsob komunikace se společností.

Jednotlivé komponenty

Z komponentů jsou ve výsledku složeny celé stránky (Hlavičky, Ikony, Speciální, Textové sekce, Obrázky + text, Záložky, Galerie, Blog a portfolio, Patičky). Zde najdete přehled možností.